Bemutatkozás

 

Négycsoportos óvodánk modern és esztétikus tárgyi eszközökkel biztosítja a nevelés hatékonyságát, a gyermekek fejlődését.

Az óvodához tágas, füves, EU szabványoknak megfelelő játékokkal felszerelt udvar tartozik.

Pedagógiai programunkban hangsúlyos szerepet kap a játék, mint a gyermekek alapvető tevékenysége. Kiemelt területünk az egészséges életmódra, életvitelre nevelés, különös tekintettel a testi, fizikai képességek differenciált fejlesztésére. Az egészséges személyiségfejlődést az egyes gyermek fejlesztésével biztosítjuk.

Programunk koncepciójának lényeges eleme a mozgásfejlesztés. A gyermekek életszükségleteiből fakadó mozgásigény és a szellemi fejlődés egymással szoros kapcsolatban áll: a fejlesztő hatásokat a gyermekek természetes mozgására alapozzuk. 
A gyermekek egyéni képesség szerinti fejlesztését sok játékkal, verssel, mesével és dallal, illetve sokszínű tevékenységeken keresztül biztosítjuk. Kötetlen komplex foglalkozásokon, a játékban tanulás módszerének alkalmazásával, változatos tevékenységekkel szinte észrevétlenül sajátítják el az együttműködés, a társas érintkezés szabályait, és fejlődik kommunikációs készségük. Az életben való boldoguláshoz meg kell tanulniuk beszélni, közlekedni, a környezet által biztosított keretek közt tevékenykedni, a társakkal jól együttműködni, a környezet tárgyait, eszközeit megismerni és használni.
Óvodánk az ünnepeket a népszokások és népi hagyományok köré csoportosítja. Hagyományos ünnepeink során igyekszünk a népművészet és néphagyományok szépségeivel is megismertetni a gyermekeket. Ezt segíti az óvodánkban működő néphagyományőrző programunk működése,
szervezett természetjárás, kirándulás mellett múzeum- és állatkert látogatásokkal, színházi és bábelőadásokkal színesítjük a gyermekek óvodai èletèt.
Feltételeink javítására, egészségnevelő programjaink támogatására létrehozott “Hárslevelű Csemeték Alapítvány” is hozzájárul céljaink megvalósításához, elért eredményeink megtartásához. Bevételeink: alapítványi rendezvények, SZJA 1%, adományok. Az alapítvány célja: Az óvodás korú gyermekek egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek biztosítása, illetve kiegészítése. Az alapítvány nyitott, ahhoz bármely külföldi- és belföldi természetes és jogi személy, szervezet csatlakozhat, amennyiben az alapítvány céljaival egyetért és azt támogatni kívánja.
 

Kőbányai Hárslevelű Óvoda

Cím:

1106. Budapest, Hárslevelű utca 5.

Óvodavezető:

Surányi Tünde
© 2023 / Minden jog fenntartva