Logopédus

3 - 5 éves korú gyermekeknél elsősorban arra vagyunk kíváncsiak, hogy a gyermek beszéde tartalmi tekintetben megfelel-e az életkorában elvárhatónak. Ebben az életszakaszban nem igazán a beszéd formai hibáit vizsgáljuk.
Az a tapasztalat, hogy a formai beszédhibák kevésbé zavarják meg egy-egy gyermek iskolai pályafutását, mint ha a beszéd tartalmi, nyelvi tekintetben marad alul, vagy a gyermek rosszul érti meg a beszédet. Utóbbi esetekben gyakorta fordul elő az olvasás-írás tanulásában jelentkező zavar, amely fennmaradása esetén megnehezíti a gyermek intellektusának megfelelő iskolai teljesítést. A kezeletlen nyelvi zavar szinte bizonyosan az olvasás/írás megtanulásának nehézségeihez, valamilyen fokú olvasás-írászavarhoz, súlyosabb esetben diszlexiához/diszgráfiához vezet, ha az olvasás nem válik az ismeretszerzés eszközévé, tanulási zavar alakulhat ki,  mely megnehezíti a gyermekek egész iskolai létezését.  A sikertelenség miatt egyre többet szoronganak, van, aki szegregálódik, van, aki hangoskodásba, bohóckodásba menekül, másoknak neurotikus tünetei lesznek. Ebben a munkában a logopédus terapeuta az iránymutató. A gyermek számára a saját állapotának megfelelő otthoni háttértámogatást kéri, sokat mesélni és még többet beszélgetni! Az együtt végzett, játékos gyakorlás eredményessége számottevő, és gyakorta a szülő-gyermek viszonykedvező változása  is észlelhető.

Pszihológus

Óvodapszichológusként célom az óvodába járó kisgyermekek egészséges fejlődésének támogatása,
valamint a prevenció, azaz a problémák, nehézségek kialakulásának megelőzése.
Munkámat a szülőkkel és az óvodapedagógusokkal szoros együttműködésben végzem. Támogatást nyújtok
a hozzám forduló szülőknek nevelési kérdésekben, ezenkívül aktuálisan felmerülő problémák kapcsán segítem azok közös átgondolását, megértését. Az óvodai csoportban való megfigyelés, hospitálás mellett szükség esetén egyénileg és/vagy kiscsoportban foglalkozom a gyerekekkel. Ezeket a foglalkozásokat a szülőkkel való személyes találkozás, konzultáció előzi meg.

Milyen helyzetekben érdemes óvodapszichológushoz fordulni?
- Beilleszkedéssel, óvodai élethez való alkalmazkodással összefüggő problémák:
nehezített leválás, társas problémák,
- Szabályozási nehézségek: hangulatszabályozás, indulatkezelési problémák,
túlzott érzékenység bizonyos ingerekre, biológiai funkciók szabályozásának
nehézségei,
-Élethelyzeti változásokból fakadó problémák: költözés, óvodaváltás, kistestvér
születése,
- Krízishelyzet a családban, a gyermek közvetlen környezetében,
- Életkornak megfelelő fejlődéssel, érettséggel kapcsolatos kérdések.

Fejlesztő Pedagógus

Az Intézményünkben 1 főállású fejlesztőpedagógus dolgozik. Elsődleges feladatuk a későbbi tanulási problémák kialakulásának megelőzése. Munkájának célja az óvodáskorú gyermekek részképességeinek vizsgálata, életkoruknak megfelelő fejlesztése, iskolára való felkészítése, a tanuláshoz szükséges részképességek felmérése, fejlesztése. Egyéni és csoportos formában foglalkozik a gyerekekkel. Heti rendszerességgel felméri és játékosan fejleszti a részképességeket és az iskolához szükséges képességeket, és/vagy eszközöket, ötleteket ad az óvodapedagógusoknak a gyerekek mindennapos játékos fejlesztéséhez. A pedagógusokkal szorosan együttműködve, a gyerekek fejlődését nyomon követve dolgozik, egymást segítve a tapasztalatokkal a gyerekek életkori és egyéni sajátosságait, szükségleteit fókuszban tartva.

Kőbányai Hárslevelű Óvoda

Cím:

1106. Budapest, Hárslevelű utca 5.

Óvodavezető:

Surányi Tünde
© 2023 / Minden jog fenntartva